สมัครเล่นเกม
|
เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลพนักงาน › Daniel Levy

ฟุตบอลพนักงานไฟล์จริง

Daniel Levy ภาพถ่าย

อัพโหลดรูปภาพอัพโหลดรูปภาพ

ภาพรายงาน
ภาพรายงาน

สโมสร:
บทบาท:Chairman
ผู้จัดการนานาชาติ:
ไม่ทราบ
วันเกิด: 8 กุมภาพันธ์ 1962
ประเทศเกิด:
แก้ไขรายละเอียด