คุณต้องลงทะเบียนในการออกเสียงลงคะแนนในการแก้ไข มีส่วนช่วย

Vote up to replace the old image with the new one

 Oldใหม่โหวต
Humberto Acevedo
โคลอมเบีย
Humberto ACEVEDOHumberto ACEVEDO
Jefferson Ramos
โคลอมเบีย
Jefferson RAMOSJefferson RAMOS
Juan Camilo Chaverra
โคลอมเบีย
Juan Camilo CHAVERRAJuan Camilo CHAVERRA
Diego Chávez
อาร์เจนตินา
Diego CHÁVEZDiego CHÁVEZ
Ismael Cortéz
อาร์เจนตินา
Ismael CORTÉZIsmael CORTÉZ
Santiago Godoy
อาร์เจนตินา
Santiago GODOYSantiago GODOY
Eros Mancuso
อาร์เจนตินา
Eros MANCUSOEros MANCUSO
Juan Pablo Pignani
อาร์เจนตินา
Juan Pablo PIGNANIJuan Pablo PIGNANI
Bilal el Khannous
โมร็อกโก
Bilal EL KHANNOUSBilal EL KHANNOUS
Dominik Pila
โปแลนด์
Dominik PILADominik PILA
Tomasz Neugebauer
โปแลนด์
Tomasz NEUGEBAUERTomasz NEUGEBAUER
Johan Bakke
นอร์เวย์
Johan BAKKEJohan BAKKE
Benjamin Hansen
เดนมาร์ก
Benjamin HANSENBenjamin HANSEN
Peder Lervik
นอร์เวย์
Peder LERVIKPeder LERVIK
Pawel Chrupalla
นอร์เวย์
Pawel CHRUPALLAPawel CHRUPALLA
Ole Saeter
นอร์เวย์
Ole SAETEROle SAETER
Milan Hokke
เนเธอร์แลนด์
Milan HOKKEMilan HOKKE
Aleksandar Krajisnik
สวีเดน
Aleksandar KRAJISNIKAleksandar KRAJISNIK
Ruan Jeffinho
บราซิล
Ruan JEFFINHORuan JEFFINHO
Gerrit Nauber
ประเทศเยอรมัน
Gerrit NAUBERGerrit NAUBER