คุณต้องลงทะเบียนในการออกเสียงลงคะแนนในการแก้ไข มีส่วนช่วย

Vote up to replace the old image with the new one

 Oldใหม่โหวต
Aydar Mambetaliev
คีร์กีสถาน
Aydar MAMBETALIEVAydar MAMBETALIEV
Taty Castellanos
อาร์เจนตินา
Taty CASTELLANOSTaty CASTELLANOS
Júnior Rosalvo
บราซิล
Júnior ROSALVOJúnior ROSALVO
Patrich Wanggai
อินโดนีเซีย
Patrich WANGGAIPatrich WANGGAI