อัปโหลดภาพถ่ายตัดสินนี้

ลีก: Premier League


วันเกิด Oct 23, 1959
สัญชาติ อังกฤษ