อัปโหลดภาพถ่ายตัดสินนี้

ลีก: Serie A


วันเกิด Sep 11, 1975
สัญชาติ อิตาลี