อัปโหลดภาพถ่ายตัดสินนี้

ลีก: Premier League


วันเกิด Oct 22, 1985
สัญชาติ อังกฤษ