US Gavorrano

ผู้จัดการ: Marco Cacitti

ชื่อเล่น: ไม่ทราบ

ชื่อปานกลาง: Gavorrano

ชื่อสั้น: USG

ปีก่อตั้ง: 1930

สนามกีฬา: Romeo Malservisi (2,500)

ลีก: Serie D

สถานที่: Gavorrano

ประเทศ: อิตาลี

US Gavorrano ทีม

ว่าง

US Gavorrano ให้ยืม

ว่าง

US Gavorrano บุคลากร

เจ้าของ
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้
ประธาน
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้
โค้ช
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้
แพทย์กายภาพ
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้
แมวมอง
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้

US Gavorrano ประวัติสโมสร

ประวัติศาสตร์ลีก
ว่าง
ประวัติศาสตร์ลีก
ว่าง
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล
ว่าง

US Gavorrano คู่แข่ง

สโมสรคู่แข่ง
ว่าง

การสร้างทีม

Not enough players to fill all the positions required for the formation

การสร้างทีม